Akcija!

Burme Cross

78 500 RSD

Burme sa simboličnim ukrštanjem dve putanje, muška burma je svedena sa finim “muškim” matom, a žensku krasi efekat dijamantske prašine.

Kategorija: Šifra proizvoda: CBM095