Akcija!

Burme Cross

58 500 RSD 54 000 RSD

Burme sa simboličnim ukrštanjem dve putanje, muška burma je svedena sa finim “muškim” matom, a žensku krasi efekat dijamantske prašine.